Κάρβουνα

Σας προμηθεύουμε σε οποιαδήποτε ποσότητα ξυλοκάρβουνα από δρυ και πουρνάρι, υψηλής θερμικής απόδοσης σε μοναδικές τιμές. Όλα τα κάρβουνα προέρχονται από καύση ξύλου και μόνο.

 Τα κάρβουνά μας έχουν :

Σταθερό χρόνο καύσης,

Σταθερή απόδοση,

Απουσία προσμίξεων και σκόνης,

Ευκολία στο άναμμα με εξαιρετικά μεγάλη αντοχή και διάρκεια.