Από το 1995 ασχολούμαστε με το εμπόριο στρογγυλής ξυλείας από Ελάτη, Πεύκο και Λεύκη και την παραδίδουμε σε εσάς με δικά μας μεταφορικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η επεξεργασμένη ξυλεία χρησιμοποιείται για σκεπές, φράχτες, χαϊάτια,πασσάλους για φυτώρια, θερμοκήπια, περιφράξεις κ.λ.π. 

     
Ελάτη   Πεύκο   Λεύκη